วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาง จัดทำโมเดลสัตว์สำคัญ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางจัด ทำโมเดลสัตว์สำคัญ

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายเกริกพล แสนเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และที่ปรึกษาการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาง ในการจัดทำ โมเดลสัตว์สำคัญ
ต่างๆเพื่อการเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับนักเรียน นิสิตและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสรูปลักษณ์สัตว์เสมือนจริง
ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: