วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.32 จัดกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลาก

มทบ.32 จัดกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลาก เมื่อน้ำหลากมา พาให้พี่น้องประสบภัย น้ำใจหน่วยทหารพื้นที่ลำปาง เร่งมอบสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 /วิทยากรจิตอาสา 904 นำกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32,กำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 และ ชุดบรรเทาสาธารณภัยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลาก โดยหลังจากที่มีฝนตกตลอดทั้งวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่าน รวมกับปริมาณน้ำที่สะสมจากฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวันก่อนหน้านี้ ทำให้มีน้ำป่าไหลหลาก เอ่อท่วมบ้านเรือน พื้นที่บ้านบอม ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากเอ่อเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้าน เนื่องจากน้ำในลำห้วยภายในหมู่บ้าน มีเศษกิ่งไม้ และเศษวัสดุกีดขวางทางน้ำ ทำให้ไหลล้นลำห้วยเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน

ในการนี้กำลังพลและชุดบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้าไปช่วยเหลือเพื่อเปิดทางน้ำ และนำเศษกิ่งไม้ และวัสดุที่กีดขวางทางน้ำออกจากแนวลำน้ำ และกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อทำการระบายน้ำให้สะดวก โดยปัจจุบันน้ำได้ลดระดับลงสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้น โดยผู้แทนหน่วยได้ให้กำลังใจและให้ความอุ่นใจต่อผู้ประสบภัย ว่าเกิดภัยใดๆก็ตามหน่วยทหารพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งพี่น้องที่ประสบภัยรู้สึกอุ่นใจและดีใจ ต่างขอบคุณที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: