จ.ราชบุรี/ ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2564

จ.ราชบุรี/ ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2564
“วันรักต้นไม้แห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day)

ถือกำเนิดขึ้นจากแรงพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น”วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไป เพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสมสำหรับวันดังกล่าว ปรากฏว่าชื่อ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

ได้รับการพิจารณา ทำให้ “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” หรือ “วันรักต้นไม้แห่งชาติ” โดยในวันนี้(20 ตุลาคม 2564)สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โดยการนำของนางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้โดยการใส่ปุ๋ย บำรุงดิน พรวนดิน และรดน้ำ ให้กับต้นไม้ในพื้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน