วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ดร กัลยาณี นายกฯส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวร่วมเหล่ากาชาดศรีสะเกษ ลุยน้ำรุดช่วยเหลือ 8 ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ติดโควิด-19

ดร กัลยาณี นายกฯส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวร่วมเหล่ากาชาดศรีสะเกษ ลุยน้ำรุดช่วยเหลือ 8 ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ติดโควิด-19

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ชุมชนหนองยาง เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ท่ามกลางสภาพน้ำท่วมขังในชุมชน นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชลธิชา พูลทวี ปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ นางนงลักษณ์ ชัยชาญ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ นางณภาภัช โพธิ์งาม ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นายต่อพงศ์ จันทร์พวง ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมนำสิ่งของถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ประสบปัญหาติดเชื้อโควิค-19 จำนวน 3 คน (ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล) และมีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 คน ถูกกักตัวอยู่ในบ้านพัก แต่ที่เป็นปัญหาคือครอบครัวนี้มีญาติที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกัน จึงต้องกักตัว ทั้งหมดเพราะได้อยู่ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงจำนวนทั้งหมด 8 ครอบครัว

ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนเองได้รับการติดต่อจากนางนงลักษณ์ ชัยชาญ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากเครือข่ายให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวประสบปัญหาติดเชื้อโควิค-19 จำนวน 3 คน (รักษาตัวใน รพ.) และมีสมาชิก จำนวน 3 คน ถูกกักตัวอยู่ในบ้านพัก และมีญาติที่อยู่ละแวกใกล้เคียงถูกกักตัว จำนวน 8 ครอบครัว ทำให้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต โดย ขอรับความช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการประทังชีวิต เพราะออกไปไหนมาไหนไม่ได้ ถูกชุมชนบังคับให้รับผิดชอบต่อสังคมให้กักตัวในบ้าน ตนจึงได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้แก่ 8 ครอบครัว นอกขากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงาน Onehome และสนง.ปภ.จ.ศก ก็ได้นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ 8 ครอบครัว อีกด้วย

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: