วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สหัสขันธ์ลุยประเมินมาตรฐานSHAรับเปิดเมืองท่องเที่ยว

กาฬสินธุ์_22-10-64-สหัสขันธ์ลุยประเมินมาตรฐานSHAรับเปิดเมืองท่องเที่ยว
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร้านอาหาร โรงแรมที่พัก อ.สหัสขันธ์ และนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA รองรับการเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

ที่อำเภอสหัสขันธ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้มอบแนวทางในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ให้กับคณะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ลงเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2 แห่ง เพื่อเสนอเข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safty and health Administration ที่ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พัก อ.สหัสขันธ์ เพื่อตอบโจทย์ด้านการท่องเที่ยวในมาตรการควบคุมโรคและเตรียมเปิดเมืองท่องเที่ยวจุดแรกนำร่องของจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนำร่องของอำเภอสหัสขันธ์ที่ได้รับมาตรฐาน SHA อีกทั้งในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และโดยรอบ ทั้งเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า ได้รับกรฉีดวัคซีนแล้ว80% ทั้งนี้ในส่วนสถานที่ท่องเที่ยวหลักมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก อีก 2 แห่ง คือ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ และวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นในการบูรณาการเข้าเก็บข้อมูลเพื่อส่งเข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับภาคการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงในด้านความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

“ทั้งนี้จากรายงานสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ อ.สหัสขันธ์ ยังพบว่านักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอสหัสขันธ์มาขึ้นโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดยาว โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 700-1,200 คน ส่วนพิพิธภัณฑ์สิรินธร ยังไม่เปิดให้บริการโดยวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) และวัดพุทธาวาสภูสิงห์ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมากที่สุด รองลงมาคือสวนไดโนเสาร์ และแหลมโนนวิเศษ สะพานเทพสุดา อย่างไรก็ตามในภาคส่วนของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางอำเภอยังเน้นมาตรการสวมแมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง และควบคุมงดและเลี่ยงการจัดกิจกรรมและชุมชนคนจำนวนมาก โดยเน้นบังคับตามมาตรการของทางจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเคร่งครัด” นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าว
อาจารย์ภูมิ หมั่นพลศรี อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อำเภอสหัสขันธ์เป็นพื้นที่นำร่องด้านของท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี สำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเสนอเข้ารับการประเมิน SHA วัดพุทธาวาสภูสิงห์ และวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ซึ่งมาตรฐาน SHA นี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา และ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้นำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข มาให้บริการแบบมีคุณภาพ มุ่งเน้นลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

คณัสนันท์ ภูจารึก ภาพ/ข่าว

%d bloggers like this: