วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // พุทธศาสนิกชนทำบุญวันออกพรรษา New Normal ตักบาตรเทโววัดป่าท่าไท อ.ท่าชนะ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 พระครูกิตติปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าท่าไท ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นำพุทธศานิกชนทำบุญวันออกพรรษา New Normal เป็นไปอย่างเรียบง่ายตั้งแต่ช่วงเช้า โดยประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาว มาพร้อมครอบครัว นำอาหารคาว หวาน ดอกไม้ธูปเทียนออกมาทำบุญที่วัดป่าท่าไทในวันออกพรรษาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

“การตักบาตรเทโว” เป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน และกลับจากเทวโลก พอออกพรรษา พระพุทธเจ้าก็จะเสด็จลงจากเทวโลกกลับมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั่น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย

การตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าจึงได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาเป็นประเพณีจนถึงเมืองไทย จึงเรียกประเพณีนี้ว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ นิยมสั้นๆ ว่า การตักบาตรเทโว มาจนถึงปัจจุบัน .

%d bloggers like this: