วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นางจงกลณี แก้วสด และ คณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 depa ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงของทางสวนสัตว์เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: