วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวทางลดคาร์บอนภาคการเกษตร และป่าไม้ เพื่อการวิจัยและพัฒนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ โดยการปลูกป่าล้านไร่ ภายในปีค.ศ. 2031

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวทางลดคาร์บอนภาคการเกษตร และป่าไม้ เพื่อการวิจัยและพัฒนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ โดยการปลูกป่าล้านไร่ ภายในปีค.ศ. 2031

ที่ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาว จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ดรุณี นาพรหม คณบดี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และด็อกเตอร์ สมชัย สมัยสุต รองประธานที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้หรือ AFCC และวิจัยจากหลายหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางลดคาร์บอนภาคการเกษตรและป่าไม้ การวิจัยและพัฒนาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน ในภาคป่าไม้ ผ่านการปลูกป่าสนับสนุนและพัฒนากลไกระเบียบวิธีการตรวจวัด ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กลไกคาร์บอนเครดิต การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน สนับสนุนและพัฒนากลไกตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน เตรียมพร้อมเข้าสู่กลไกคาร์บอนเครดิตระหว่างสองหน่วยงาน

โดยนางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่ากฟผ. มีนโยบาย ผลักดัน ประเทศไทยสู่พลังงานสะอาด และตั้งเป้าลดการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070 โดย กฟผ. ให้ความสำคัญ ในการจัดการตั้งแต่ต้นกำเนิด การดูดซับเก็บคาร์บอนอย่งามีส่วนร่วม และเป็นกลไกในการสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นรูปอธรรม และการสร้างความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ เพื่อผลักดัน สู่เป้าหมาย โดยเฉพาะการปลูกป่าล้านไร่ ภายในปี 2031 และมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยหลีกเลี่ยง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 8 ล้านตัน ในปี ค.ศ. 2050 เพื่อร่วมสร้างอนาคตปลอดคาร์บอนให้กับคนไทยทุกคน โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ในการเพาะเนื้อเยื่อกล้าไม้พันธุ์ต่างๆ ในการปลูกป่า.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.เหยี่ยว 1

%d bloggers like this: