วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“พระครูพระครูสิริญาณวัชร์” ประธานรับ/องค์ครอง พร้อมห่มผ้าพระธาตุวัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่

“พระครูพระครูสิริญาณวัชร์” ประธานรับ/องค์ครอง พร้อมห่มผ้าพระธาตุวัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 คุณแม่สุนันท์ นุชวนิช และกลุ่มสยามบวร ร่วมกันทอดกฐินทานมหากุศลประจำปี 2564 ชุมนุมอุ่นอารี ชุมชนป่าเป้า ชุมชนสามัคคีพัฒนา ชุมชนเชียงยืนและคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ร่วมกับคณะสายบุญกฐินสมทบทุกคณะ และศรัทธาสาธุชน ทอดถวาย ณ วัดเชียงยืน เพื่อนำปัจจัยบำรุงปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม เสนาสนะ ถาวรวัตถุ ของวัด มีพระครูพระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน เป็นประธานรับ/องค์ครอง พร้อมห่มผ้าพระธาตุวัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่ รูปแบบ New Normal ณ วัดเชียงยืน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: