วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำการซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดออกจากกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 และ 2/63 มทบ.37

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำการซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดออกจากกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 และ 2/63 มทบ.37

พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดออกจากกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 และ 2/63 ในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 37 โดยได้กล่าวให้โอวาสแก่กำลังพล ให้ประพฤติดี เป็นกำลังที่สำคัญในการสร้างความสงบสุข ความมั่นคง และเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาชาติบ้านเมือง และขอให้กำลังพลทุกนาย ระลึกอยู่เสมอว่าเป็นทหาร หากมีภัยคุกคาม หรือความเดือดร้อน ขอให้ประสาน และแจ้งเตือน ได้ตลอดเวลา เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และผู้บังคับบัญชา ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับทหารกองประจำการฯ จำนวน 96 นาย ณ สนามฝึก หน้า กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

%d bloggers like this: