วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มณฑลทหารบกที่ 37 นำจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือแนะนำ และมอบความห่วงใย พี่น้องประชาชน ในการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มณฑลทหารบกที่ 37 นำจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือแนะนำ และมอบความห่วงใย พี่น้องประชาชน ในการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 /ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการช่วยเหลือแนะนำ และมอบความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเดินทางมา เข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่แก่ชุมชน และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย โดยได้อำนวยความสะดวก มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย พร้อมกับ จัดกำลังพลจาก หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 37 และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 37 ดำเนินการจัดนักร้องขับกล่อมบทเพลง เพื่อสร้างความสุข ผ่อนคลายจากความกังวล ในการฉีดวัคซีนฯ ณ หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: