วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก

การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นั้น มีผลสรุปการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก โดยมีเหตุการณ์การจับกุมและปราบปรามที่สำคัญ ในห้วงที่ผ่านมา ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 18.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยเครื่องยิงหนัก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากด่านศุลกากรแม่สอด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดอยู่ที่ จุดตรวจร่วมบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ โตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร ขับผ่านมาที่จุดตรวจ/จุดสกัด จากการตรวจสอบภายในรถ พบบุหรี่ต่างประเทศ ยี่ห้อ RED RUBY สีแดง จำนวน 15 คอดตอน และยาเส้นต่างประเทศ จำนวน 20 ชิ้น แต่สินค้าดังกล่าวไม่ปรากฏหลักฐานการผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ เพื่อตรวจสอบและให้เจ้าของสินค้านำเอกสารหลักฐานมาสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1421 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจพืชแม่สอด ทำการตรวจคัดกรองการส่งออก-การนำเข้าพืชพันธุ์ และสินค้าทางการเกษตร อยู่ที่สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ได้ตรวจพบ การลักลอบนำเข้ากล้วยไม้ป่า จำนวน 6 ชนิด จำนวนทั้งสิ้น 42 ต้น ซึ่งพืชอนุรักษ์วงศ์กล้วยไม้ดังกล่าว การจะนำเข้าหรือส่งออกจะต้องมีหนังสืออนุญาตกำกับสินค้าทุกครั้ง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชแม่สอดจึงได้ตรวจยึดกล้วยไม้ดังกล่าวไว้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 16.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยเครื่องยิงหนัก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากด่านศุลกากรแม่สอด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดอยู่ที่ จุดตรวจร่วมบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ สีขาว ขับผ่านมาที่จุดตรวจ/จุดสกัด จากการตรวจสอบภายในรถพบ กล่องพัสดุ จำนวน 12 กล่อง ภายในกล่องบรรจุ ผ้าผืนที่มีลักษณะลายผ้ามาจากแหล่งผลิตในต่างประเทศ แต่สินค้าดังกล่าวไม่ปรากฏหลักฐานการผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ เพื่อตรวจสอบและให้เจ้าของสินค้านำเอกสารหลักฐาน มาสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้ อีกทั้ง หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย และหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3

%d bloggers like this: