วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การปราบปรามขบวนการการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

การปราบปรามขบวนการการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นั้น มีผลสรุปการปราบปรามการลักลอบนำปศุสัตว์ผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ โดยมีเหตุการณ์การจับกุมและปราบปรามที่สำคัญ ในห้วงที่ผ่านมา ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 17.45 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1742 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กำลังลาดตระเวนตรวจ มาถึงช่องทางธรรมชาติในพื้นที่บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบชายไทย 2 คน กำลังไล่ต้อนฝูงโคและกระบือ จำนวน 12 ตัว (เป็นโคเพศผู้ 5 ตัว และกระบือเพศผู้ 7 ตัว) ที่ลักลอบนำพาข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งประเทศไทย ตรวจสอบแล้ว ไม่มีเอกสารหลักฐานการอนุญาตนำสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการผ่านด่านกักกันสัตว์ตามช่องทางแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนและโคกระบือดังกล่าวส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 19.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กำลังลาดตระเวนตรวจ มาถึงช่องทางธรรมชาติในพื้นที่บ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้พบ ชายไทยคนหนึ่งกำลังไล่ต้อนฝูงแพะ จำนวน 40 ตัว ที่ลักลอบนำพาข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งประเทศไทย ตรวจสอบแล้ว ไม่มีเอกสารหลักฐานการอนุญาตนำสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการผ่านด่านกักกันสัตว์ตามช่องทางแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาและแพะดังกล่าว ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 02.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่จุดตรวจ/จุดสกัดบนถนนเส้นทางสายรองในพื้นที่บ้านจอมกิตติ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบ ชายไทย 4 คน ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน กำลังไล่ต้อนฝูงกระบือ จำนวน 6 ตัว มาตามถนนมีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์มิใช่การต้อนพาไปเลี้ยงตามธรรมชาติ จึงเรียกทำการตรวจสอบ ผลการดำเนินการ กลุ่มชายดังกล่าวไม่มีเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดและกระบือดังกล่าวส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 มีความตระหนักถึงการป้องกันเชื้อโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะโรคลัมปีสกิน ซึ่งอาจติดมากับสินค้า ปศุสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด และมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน จึงได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดน ได้เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจจะนำพาโรคดังกล่าว เข้ามาในประเทศเพิ่มเติมอีก รวมทั้งเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติในการเก็บภาษีอากร และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจัง ซึ่งหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการนำปศุสัตว์ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: