สุราษฎร์ธานี // อำเภอเกาะสมุย ร่วมพิธีผ้าป่าสนับสนุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2564 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุย เป็นหน่วยงานประสาน และจัดตั้งกองผ้าป่าจำนวนหนึ่งกอง ร่วมกับหน่วยงานราชการ,พุทธศาสนิกชน,คณะสงฆ์ในอำเภอเกาะสมุย และกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยโดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งยอดทำบุญทั้งสิ้น 129,649 บาท

ภาพ : ป.หมิว

%d bloggers like this: