สุราษฎร์ธานี // ท่องเที่ยวชุมชนเกาะสมุย ใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นเผยแพร่สู่สายตานักท่องเที่ยว .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่สวนลุงเศวต (นายเศวต วิชัยดิษฐ) ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านหินลาด ม.2 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย ได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 30 คน ที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวชุมชน-ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของ อำเภอเกาะสมุย ในรูปแบบ New Normal

เพื่อพัฒนาไปสู่เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เกาะสมุย หลังจากเศรษฐกิจซบเซามานานเนื่องจากสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะทำงานกลุ่มสตรีวิถีหมุย ประธานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านหินลาด สำหรับข้อคิดที่ได้ในวันนี้ “ การทำงานร่วมกันต้องชัดเจนในประเด็นความสามารถที่ทำได้ และต้องการทำหรือที่เรียกว่า ระเบิดจากข้างใน ” .

%d bloggers like this: