วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // พุทธศาสนิกชนชาวเมืองคนดี พร้อมใจร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ชูเกียรติ บุญพร้อม

วันนี้ (6 พ.ย.64) นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พุทธศาสนิกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

โดยบริษัท เชียงใหม่สุขศิริ จำกัด เป็นผู้ขอรับพระราชทานผ้ากฐินฯ ซึ่งจัดพิธีขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งมี ดร.อมร บุญชัยณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เชียงใหม่สุขศิริ จำกัด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ตามราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล ตามที่กรมการศาสนาประกาศเชิญชวนให้ทราบทุกปี โดยในปีพุทธศักราช 2564 กำหนดกฐินกาลเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

สำหรับพระอารามหลวงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวน 4 พระอาราม โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ครบทุกพระอารามหลวง ได้แก่ วัดพัฒนาราม วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 วัดไตรธรรมาราม วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 และวัดธรรมบูชา วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 .

%d bloggers like this: