วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ม.แม่โจ้ จัด บูสเตอร์ AZ เสริมภูมิป้องกันโควิด-19 จนท.บุคลากร ปฏิบัติงานส่วนหน้า รพ.สนามแม่โจ้ และ MJU Hospitech พร้อมมอบน้ำดื่มบริการประชาชน

ม.แม่โจ้ จัด บูสเตอร์ AZ เสริมภูมิป้องกันโควิด-19 จนท.บุคลากร ปฏิบัติงานส่วนหน้า รพ.สนามแม่โจ้ และ MJU Hospitech พร้อมมอบน้ำดื่มบริการประชาชน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมบุคลากร เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานส่วนหน้า โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ MJU Hospitech เข้ารับวัคซีนบูสเตอร์(AstraZeneca) เข็มที่ 3 เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันโควิด -19 ให้กับบุคลากร จำนวน 119 คน โดยกลุ่มแรกเข้ารับการฉีดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 93 คน และกลุ่มที่ 2 จะเข้ารับการฉีดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 26 คน ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

ในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1500 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสันทรายไว้สำหรับบริการพี่น้องประชาชนที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมี นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้รับมอบ.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้

%d bloggers like this: