วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

” ตีข้าว กินอิ่ม แบ่งปัน ” กรมทหารพรานที่ 36 พร้อม ครู นักเรียน รร.เฉลิมรัชวิทยาคม ในโครงการทหารพันธุ์ดี

” ตีข้าว กินอิ่ม แบ่งปัน ” กรมทหารพรานที่ 36 พร้อม ครู นักเรียน รร.เฉลิมรัชวิทยาคม ในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ เรียนรู้วิถีชีวิตช่วยกันตีข้าว

กรมทหารพรานที่ 36 และ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม, ครู, นักเรียน, กำลังพลทหารพราน เรียนรู้วิถีชีวิตการตีข้าว พร้อมร่วมใจช่วยตีข้าว เพื่อสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพ สานความสามัคคีร่วมกันแบบฉันท์พี่น้องวิถีไทย

สำหรับภารกิจครั้งนี้ กำลังทหารพราน 36 ช่วยกันลงแขกตีข้าว เพื่อลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน โดยจะนำข้าวเปลือกไปทำการสีขัด นำมาประกอบอาหารให้กับเด็กนักเรียน พร้อมแบ่งปันมอบให้ประชาชนในพื้นที่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยบรรยากากาศ การร่วมใจตีข้าวดังกล่าว มีกำลังทหารพรานคอยอำนวยความสะดวก ในกาาแบกกระสอบ ขนข้าว ที่ได้รับกันดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บรรจุลงกระสอบข้าว และนำไปจัดเก็บต่อไป

%d bloggers like this: