วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ฮัลโหล…นักรบดำทหารพราน 36 เปิดสถานีวิทยุสามหมอกเรดิโอ TALK ข่าวสร้างการรับรู้

ฮัลโหล…นักรบดำทหารพราน 36 เปิดสถานีวิทยุสามหมอกเรดิโอ TALK ข่าวสร้างการรับรู้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ (RTA Reruitment System)

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุสามหมอกเรดิโอ ค่ายเทพสิงห์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ (RTA Reruitment System) ผ่านทางสถานีวิทยุสามหมอกเรดิโอ FM 100 MHz ซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอตอนล่างได้แก่ อำเภอขุนยวม, อำเภอแม่ลาน้อย, อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

%d bloggers like this: