วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สว.ใหม่เข้ารายงานตัว พร้อมปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่

สว.ใหม่เข้ารายงานตัว พร้อมปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องรับรอง 211 โซนกลาง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับรายงานตัวสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมีนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่

.
จากนั้น ทั้งหมดได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องพระพุทธ ชั้น 2 ก่อนเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา เพื่อทำการปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยขณะนี้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนทั้งสิ้น 248 คน เนื่องจากพลอากาศเอก มนัส รูปขจร ได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และนายอนุมัติ อาหมัด ได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: