วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การปราบปรามขบวนการการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

การปราบปรามขบวนการการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นั้น มีผลสรุปการปราบปรามการลักลอบนำปศุสัตว์ผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ โดยมีเหตุการณ์การจับกุมและปราบปรามที่สำคัญ ในห้วงที่ผ่านมา ดังนี้

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 21.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารราบที่ 723 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน (จุดตรวจสัตว์แม่ปิง อำเภอปาย) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่จุดตรวจ/จุดสกัดบนถนนในพื้นที่บ้านแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ คันหนึ่ง บรรทุกโคหลายตัวผ่านมาที่จุดตรวจ จึงให้หยุดรถแล้วทำการตรวจสอบ ผลการดำเนินการพบ โคเพศผู้ จำนวน 25 ตัว อยู่บนรถบรรทุกคันดังกล่าว แต่ทั้งคนขับรถและคนที่นั่งมาด้วยนั้น ไม่มีเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ดังกล่าวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองและโคทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 มีความตระหนักถึงการป้องกันเชื้อโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะโรคลัมปีสกิน ซึ่งอาจติดมากับสินค้า ปศุสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด และมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน จึงได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดน ได้เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจจะนำพาโรคดังกล่าว เข้ามาในประเทศเพิ่มเติมอีก รวมทั้งเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติในการเก็บภาษีอากร และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจัง ซึ่งหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการนำปศุสัตว์ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: