วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ขอเชิญชวนท่องเที่ยวฟาร์มแกะทหารช่าง “เที่ยวฟาร์มแกะ แวะชิม ชิลล์”

ขอเชิญชวนท่องเที่ยวฟาร์มแกะทหารช่าง “เที่ยวฟาร์มแกะ แวะชิม ชิลล์”

ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้น ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ขอเชิญมาท่องเที่ยวฟาร์มแกะทหารช่าง “เที่ยวฟาร์มแกะ แวะชิม ชิลล์” เที่ยวรอบค่ายสุขใจสไตล์ New Normal

สำหรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางผ่านขึ้นเหนือ หรือล่องใต้ ต้องการหาที่พัก แวะทานกาแฟเลิศรส ชมบรรยากาศสบายๆ และสัมผัสธรรมชาติ ฟาร์มแกะทหารช่าง เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางทหาร ที่อยู่ในภาคเหนือตอนล่าง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ฟาร์มแกะ ฟาร์มแพะ นาบัว นาข้าว ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพลิดเพลินไปกับการป้อนอาหารสัตว์นานาชนิด แวะชิมช้อปสินค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ร้านกาแฟสดรสชาติยอดเยี่ยม บรรยากาศสุดชิลล์ พร้อมที่พักบรรยากาศสบายๆ ใจกลางฟาร์มแกะ และสามารถร่วมกิจกรรมฟาร์มแกะ Funny ที่สนุกสนานต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมอาบน้ำน้องแกะ, การปลูกต้นไม้ในขวดสุญญากาศ, การทำไข่เค็มลายพราง, การยิงธนู, การดำนาปลูกข้าว, การจับปลาในนาข้าว และการระบายสีปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น

สำหรับฟาร์มแกะทหารช่าง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่กำลังพล และครอบครัว รวมทั้งประชาชนรอบค่ายฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 129 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่
1. ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อที่ 55 ไร่
2. ค่ายอบรมเยาวชนลูกเสือ – เนตรนารี เนื้อที่ 34 ไร่
3. ฟาร์มแกะทหารช่าง เนื้อที่ 27 ไร่

ปัจจุบัน ฟาร์มแกะทหารช่าง เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. โดยไม่เก็บค่าผ่านประตู (ชมฟรี) และสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะหรือทำกิจกรรม “Engineer Sheep Farm Funny” สามารถติดต่อ หรือสมัครร่วมจองกิจกรรมล่วงหน้า ผ่าน Facebook “ฟาร์มแกะทหารช่าง” หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-64449600 เพื่อสอบถามรายละเอียด, จองกิจกรรม และจองที่พัก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: