วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค3 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม ” จิตอาสาดูแลประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฝ่าวิกฤตโควิด – 19″

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค3 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม ” จิตอาสาดูแลประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฝ่าวิกฤตโควิด – 19″

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3, พร้อมด้วย เสนาธิการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 และคณะจิตอาสา 904 ลงพื้นที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการวัคซีนป้องกันไวรัส COVID – 19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พร้อมเยี่ยมพบปะประชาชน และมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับริการฉีดวัตซีนดังกล่าวด้วย โดย กองทัพน้อยที่ 3 จัดกำลังพลจากกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 ร่วมอำนวยความสะดวก เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ชาวพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนลงทะเบียนพร้อมรับวัคซีนให้ประชาชน, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ เน้นมาตรการป้องกันโควิด19 เคร่งครัด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ศาลาประชาคม ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเป็นวัคซีนซิโนแวค, แอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์มีผู้มาบริการทั้งหมด จำนวนประมาณ 1,500 คน

%d bloggers like this: