วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1 จัดพิธี มอบเจลแอลกอฮอล์ พระราชทาน ให้กับ หน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1 จัดพิธี มอบเจลแอลกอฮอล์ พระราชทาน ให้กับ หน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1

พันเอก กิดากร จันทรา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานในพิธี มอบเจลแอลกอฮอล์ พระราชทาน ให้กับ หน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1 เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ณ กองบัญชาการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังความปลาบปลื้มปีติ ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1 อย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: