ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือครอบครัวน้องทหารใหม่ ผลัด 2/2564” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564, 0900 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยยาสามัญประจำบ้าน

“ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือครอบครัวน้องทหารใหม่ ผลัด 2/2564” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564, 0900 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยยาสามัญประจำบ้าน ให้กับครอบครัวน้องๆ ทหารใหม่ผู้ยากไร้ ซึ่งกำลังเข้ารับการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ประจำปี 2564 ผลัดที่ 2 จำนวน 3 นาย ดังนี้ 1. บ้านของ พลทหาร อโนชา หินทอง บ้านเลขที่ 260 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. บ้านของ พลทหาร ยุรนันท์ สารีน้อย บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. บ้านของ พลทหาร กิตติคุณ ชมชื่น บ้านเลข ที่ 122 หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งได้ให้น้องทหารใหม่พูดคุยกับครอบครัวผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการฝึก และให้ผู้ปกครองได้คลายความกังวล ในห้วงระหว่างการฝึกทหารใหม่ ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: