วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รพ.สวนปรุง พัฒนาสูตรตำรับน้ำกระสายยาใช้ผสมในยาฟาวิพิราเวียร์ ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับเด็กและผู้ป่วยที่กลืนยาเม็ดยาก พร้อมนำมอบให้กับโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 1,000 ขวด

รพ.สวนปรุง พัฒนาสูตรตำรับน้ำกระสายยาใช้ผสมในยาฟาวิพิราเวียร์ ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับเด็กและผู้ป่วยที่กลืนยาเม็ดยาก พร้อมนำมอบให้กับโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 1,000 ขวด

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64 นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง มอบหมายให้นางสาวกาญจนา หัตถสิน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมพร้อมทีมเภสัชกรของโรงพยาบาล เข้ามอบน้ำกระสายยา ที่ใช้สำหรับผสมยาฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir) ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับเด็กและผู้ป่วยที่กลืนยาเม็ดยาก จำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ โดยนายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ มอบหมายให้ เภสัชกรหญิงดวงรัตน์ สุวรรณ หัวหน้าทีมเภสัชกรโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน กล่าวว่า จากปัญหาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาใน cohort ward โรงพยาบาลสวนปรุงรวมถึงโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่รับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ยากเพราะยามีรสขมมาก บางรายถึงกับอาเจียนออกมา แม้จะนำน้ำผลไม้หรือน้ำหวานมาผสมแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถกลบรสขมของยาได้ อีกทั้งการขอสนับสนุนยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังทำได้ไม่สะดวกและไม่ทันต่อความต้องการใช้ในสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการแพทย์ทางเลือกแบบผสมผสาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุงจึงได้พัฒนาตำรับน้ำกระสายยาเพื่อใช้ผสมยาฟาวิพิราเวียร์ ช่วยกลบรสขมของยาได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยในล็อตแรกนี้ได้ผลิต จำนวน 1,000 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่เพื่อมอบต่อหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ต่อไป

ด้านนายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลว่า โรงพยาบาลสนามได้สนับสนุนยาฟาวิพิราเวียร์ ให้แก่ รพท. 3 แห่ง และ รพช. 22 แห่ง ซึ่งมีผู้ป่วยเด็กประมาณ 30 คน (กระจายอยู่ ใน ศูนย์ CI ทั่วเชียงใหม่) ที่ผ่านมาพบปัญหาคือการบดยาผสมน้ำหวานให้เด็กกิน แต่เด็กกินไม่ได้เพราะไม่สามารถกลบรสขมได้ดี ทำให้เด็กอาเจียน และขาดยา ซึ่ง รพท. และ รพช. ไม่มีศักยภาพในการผลิตน้ำกระสายยาได้เอง เพราะมีภารกิจรัดตัวจากการดูแลผู้ป่วยที่รับผิดชอบ เมื่อได้รับสนับสนุนจากโรงพยาบาลสวนปรุงแล้ว ทีมรักษาก็เกิดความสะดวกทำให้ผู้ป่วยเด็กได้รับยาตามขนาดและไม่ขาดยา

เภสัชกรหญิงกาญจนา หัตถสิน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า น้ำกระสายยาที่พัฒนาขึ้นนี้มีจุดเด่น คือ ใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลจึงไม่ทำให้ฟันผุ ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคฟีนิลคีโตนูเรียอีกทั้งใช้สารเพิ่มความข้นหนืดที่ได้จากธรรมชาติและปรับปรุงสูตรเพื่อลดการจับตัวเป็นก้อนของผงยาช่วยให้ผงยามีการกระจายตัวในน้ำกระสายยาได้ดีขึ้นและได้ปริมาณยาที่สม่ำเสมอ มี 3 กลิ่น คือ สตรอเบอร์รี องุ่น และส้ม ทั้งนี้หน่วยงานใดมีความประสงค์ขอสูตรตำรับน้ำกระสายยาของโรงพยาบาลสวนปรุง สอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง โทร. 0 5390 8500 ต่อ 60551, 60552 ในวันเวลาราชการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: