วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาคมกีฬาโอเรียนเทียริ่งแห่งประเทศไทย มอบรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

สมาคมกีฬาโอเรียนเทียริ่งแห่งประเทศไทย มอบรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ รับมอบรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน 1 คัน มูลค่า 42,000 บาท จากดร.เกียรตินิยม ทีปประสาน นายกสมาคมกีฬาโอเรียนเทียริ่งแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: