วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบ.พล.ร.7/ผอ.ศอ.กพต.ทภ.3 – พล.ร.7 และคณะนายทหารเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส. สำนักงาน ป.ป.ส.)

ผบ.พล.ร.7/ผอ.ศอ.กพต.ทภ.3 – พล.ร.7 และคณะนายทหารเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส. สำนักงาน ป.ป.ส.)

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. พล.ต. จิราวัฒน์ จุฬากุล ผบ.พล.ร.7/ผอ.ศอ.กพต.ทภ.3 – พล.ร.7 และคณะนายทหาร ศอ.กพต.ทภ.3-พล.ร.7 เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส. สำนักงาน ป.ป.ส.) ในบริเวณศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ โดยมี นาย วาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผอ.สพส. สำนักงาน ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการปลูกฝิ่นในปีงบประมาณ 2565 และแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: