วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ใส่ใจทุกครอบครัวของกำลังพล และประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ใส่ใจทุกครอบครัวของกำลังพล และประชาชน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 มอบหมายให้ผู้บังคับหน่วยฝึกฯ เดินทางเยี่ยมครอบครัวของ พลฯ อรรนพ จันแดง ครูทหารใหม่ ผลัด 2/64 ซึ่งไม่สามารถเดินทางเยี่ยมครอบครัวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการฝึกและการปฏิบัติตามมาตรการ bubble and seal โดยมารดาอาศัยอยู่กับยาย อายุ 74 ปี ณ บ้านเลขที่ 69 ม.2 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ในการนี้ ผู้บังคับหน่วยฝึกฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ และทำความเข้าใจกับครอบครัว และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและคลายความกังวลให้กับครอบครัวของกำลังพลดังกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: