วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) จิตอาสา มทบ.32 ช่วยเหลือชาวนา เก็บเกี่ยวผลผลิต  พร้อมทั้งจัดยานพาหนะช่วยขนย้ายข้าวเปลือก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนา บ้านไร่ศิลาทอง อ.เมืองลำปาง

จิตอาสา มทบ.32 ช่วยเหลือชาวนา เก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมทั้งจัดยานพาหนะช่วยขนย้ายข้าวเปลือก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนา บ้านไร่ศิลาทอง อ.เมืองลำปาง

เมื่อวันที่ 23 พย. 2564 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ.32/ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน มทบ.32 มอบหมายให้วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพล จิตอาสา มทบ.32 และจิตอาสา ศฝ.นศท. มทบ.32 เข้าให้ความช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยทำการช่วยชาวนานวดข้าว เก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมทั้งจัดรถยนต์ทหาร ขนย้ายลำเลียงข้าวเปลือก จากไร่นาของชาวบ้าน ไปส่งยังที่เก็บภายในหมู่บ้าน เพื่อแบ่งเบาภาระ ในเรื่องราคาข้าวตกต่ำ และลดต้นทุนในการขนส่ง ตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชน ณ บ.ไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: