วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

“อุทกภัยผ่านพ้น ทหารเข้าช่วยบรรเทาความเสียหายให้ประชาชน”

“อุทกภัยผ่านพ้น ทหารเข้าช่วยบรรเทาความเสียหายให้ประชาชน”

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบูรณาการกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16, เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว และส่วนราชการในพื้นที่ รื้อถอนกำแพงโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ (อุทกภัย) ในห้วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเสียหาย และทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ หน่วยได้สนับสนุนกำลังพลร่วมบูรณาการอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: