วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) มทบ.32 เดินหน้ามอบความห่วงใย ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด ไปด้วยกัน

มทบ.32 เดินหน้ามอบความห่วงใย ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ได้นำสิ่งของ อุปโภค บริโภค พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน, หน้ากากอนามัย ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ชุมชน เทศบาล 4 ซึ่งเป็นผู้พิการสูงอายุและด้อยโอกาส ในชุมชนเทศบาล 4 อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 3 ราย คือ นางสาวต้อย มาลัยกูล อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางสติปัญญา, นางนิธินันท์ บ้านคุ้ม อายุ 65 ปี เป็นผู้สูงอายุ และนางหนูแดง วงศ์สาลี อายุ 61 ปี เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ที่ได้รับ และสร้างกำลังใจรวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดี กับพี่น้องประชาชนในชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชน ในการประสานงาน ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: