กองพันเสนารักษ์ ที่ 8 , โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ อาสาสมัครกิจการพลเรือน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ และ ต.วังพิกุล อ.บึงสามพันจ.ว.พ.ช.

มีแล้วแบ่งปัน มอบของคลายทุกข์ คืนความสุขให้ประชาชน

กองพันเสนารักษ์ ที่ 8 , โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ อาสาสมัครกิจการพลเรือน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ และ ต.วังพิกุล อ.บึงสามพันจ.ว.พ.ช. ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ และ ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจ และปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยทหารในพื้นที่ได้ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

%d bloggers like this: