วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (23 พฤศจิกายน 2564)

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (23 พฤศจิกายน 2564)

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ดังนี้.-

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตาก 6 (ร่มเกล้า) เข้าตรวจสอบการบุกรุกแผ้วถางป่าเขตอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่บ้านห้วยไผ่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลการปฏิบัติการพบว่า มีการบุกรุกแผ้วถางป่า จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่เศษ จากการตรวจจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่ จึงได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนติตามดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: