วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.33 นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น สำหรับคนชรา ไปมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.33 นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น สำหรับคนชรา ไปมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.33 โดย รอง ผบ.มทบ.33 ได้นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น สำหรับคนชรา ไปมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนของใช้จำเป็นในห้วงสถานการณ์โควิด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: