วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชานชนในทุกโอกาส” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ช่วยเหลือเกษตรกร ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชานชนในทุกโอกาส” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ช่วยเหลือเกษตรกร ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 3312 จัดกำลังพล เข้าช่วยเหลือเกษตรกร ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: