วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ฉก.ร.7 จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อป้องกันการขาดแคลนโลหิต

ฉก.ร.7 จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อป้องกันการขาดแคลนโลหิต

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ฝกร.ฉก.ร.7 จัดกำลังพลจิตอาสา , หน่วยพระราชทานกองทัพบก จำนวน 10 นาย ร่วมกับร้อย.ร.711,ร้อย.ค.หนักฯ,มว.รวป.ฯ ในการบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อป้องกันการขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด – 19) ณ หอประชุม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้ยอดโลหิตทั้งสิ้น 10 ยูนิต ประมาณ 4,500 ซี.ซี.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: