วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน” ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมทำแนวกันไฟและการดับไฟป่า

“พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน” ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมทำแนวกันไฟและการดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 08.30 น. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ พ.อ.ยอดชาย พวงวรินทร์ รอง ผบ.ฉก.ร.7 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการทำแนวกันไฟและการดับไฟป่า โดยมี นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ได้มอบหมายให้ ฝกร.ฯ จัด กพ.จำนวน 30 นาย ร่วมกับ ร้อย.ร.711 ในการเข้ารับการอบรมการดับไฟป่า และการทำแนวกันไฟ โดยมีวิทยากรจาก สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน มาให้ความรู้ สาธิต และแนะนำการดับไฟป่า และการทำแนวกันไฟ ทั้งนี้ได้ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำแนวกันไฟรอบที่ตั้ง ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างหน่วยข้างเคียง ระยะทาง 1.5 ก.ม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: