วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ชูเกียรติ บุญพร้อม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดี และกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ยังความร่มเย็นเป็นสุขให้บังเกิดแก่บรรดาอาณาประชาราษฎร์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ พระศรีพัชรินทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2432 ด้านพระราชกรณียกิจพระองค์ทรงได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ 1 มกราคม 2454 นับเป็นลำดับที่ 3 ของโลก ทรงได้เอาพระทัยทำนุบำรุงประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร์ ให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศ จนได้รับการถวายพระนามว่า “ พระมหาธีรราชเจ้า ” และถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ตาม พระราชนุสรณ์ต่างๆ ของพระองค์ท่านยังปรากฏคงอยู่เป็นศรีสง่าของชาติไทยจนกระทั่งทุกวันนี้ .

%d bloggers like this: