วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // รองเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวัลลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

โดยนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ได้เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อมอบแก่ราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 50 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ .

%d bloggers like this: