วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ารับมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับ ดีเยี่ยม จาก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

สวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ารับมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับ ดีเยี่ยม จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ารับมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับ ดีเยี่ยม จาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom โดยมีคณะผู้บริหารฯ ร่วมไปถึงพนักงานเข้าร่วมรับฟังพร้อมร่วมแสดงความยินดีที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับ ดีเยี่ยมในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: