วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จัดทีมงานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาดเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต และพังงา ในกิจกรรม Road Show 3 จังหวัด

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จัดทีมงานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาดเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต และพังงา ในกิจกรรม Road Show 3 จังหวัด

งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต และพังงา ในกิจกรรม Road Show 3 จังหวัดอันดามัน ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า กระบี่.

ทรงุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: