วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 (ขุนอาสา 333) ดำเนินการจัดรายการ “ทหารปืนใหญ่พบประชาชน” ณ สถานีวิทยุ กระจายเสียง FM 107.5 MHz บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ทหารปืนใหญ่พบประชาชน

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 (ขุนอาสา 333) ดำเนินการจัดรายการ “ทหารปืนใหญ่พบประชาชน” ณ สถานีวิทยุ กระจายเสียง FM 107.5 MHz บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทางหน่วยได้ทำการจัดรายการฯ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 0900 – 1000 ของทุกสัปดาห์ ในสัปดาห์นี้ทำการประชาสัมพันธ์ เรื่องการเชิญชวนบุตรหลานที่เป็นบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นทหารกองประจําการมีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ สมัครเข้าสอบนักเรียนนายสิบปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฤดูหนาวที่กำลังมาเยือน อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ภารกิจงานที่ทางหน่วยเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส และสถานการณ์โควิดในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์, การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ จึงขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ยึดหลักมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมกับลงทะเบียนฉีดวัคซีน รวมถึงสวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงพบปะผู้คน รวมถึงการเดินทางข้ามต่างจังหวัด เพื่อเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

%d bloggers like this: