วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นนทบุรี ปศุสัตว์นนทบุรี เปิดทำหมันน้องหมา-น้องเเมว ฉีดยาโรคพิษสุนัขบ้า ฟรีเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 พ.ย.64 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี

นนทบุรี ปศุสัตว์นนทบุรี เปิดทำหมันน้องหมา-น้องเเมว ฉีดยาโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 พ.ย.64 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย นายวินัย นาเอก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ปฎิบัติราชการแทนปศุสัตว์นนทบุรี ร่วมจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ของปศุสัตว์จังหวัด ผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)


ตามโครงการสัตว์ปลอตโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง
นายวินัย นาเอก กล่าวว่า ปศุสัตว์นนทบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมแสดงเจตจำนงค์ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งานสัตวแพทย์ ขอเรียนว่า การดำเนินกิจกรรมการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) โดยการผ่าตัดทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในครั้งนี้จำนวน 65 ตัว ซึ่งถ้าหากไปทำหมันกับทางโรงพยาบาลสัตว์เอกชน ก็จะเสียเงิน ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป แล้วแต่น้ำหนักตัวของสัตว์ แต่ในวันนี้ เปิดให้ทำฟรีทุกอย่างพร้อมทั้งฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้ด้วย


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยง ต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อให้พื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวน สัตว์เลี้ยงลง

สาโรจน์ สว่างศรี / จ.นนทบุรี

%d bloggers like this: