วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Army Bike … จักรยานสานฝันปันสุข”ยุคปัจจุบันหลายพื้นที่ก้าวสู่เทคโนโลยีใหม่ดิจิทัล เด็กนักเรียนเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด …

Army Bike … จักรยานสานฝันปันสุข
“ยุคปัจจุบันหลายพื้นที่ก้าวสู่เทคโนโลยีใหม่ดิจิทัล เด็กนักเรียนเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด …แต่ก็มีอีกหลายพื้นที่ ยังคงขาดแคลนสิ่งเหล่านั้น แม้แต่การเดินทางไปโรงเรียนขอเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล กองทัพบกขอเป็นส่วนหนึ่งสานฝันของน้องๆนักเรียน เพื่อสิ่งดีกว่า เพื่อกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาชาติในอนาคต…. เราจะอยู่เคียงข้างกัน”
…. เพราะเราคือ ทหารของประชาชน…

กองทัพบก

กองทัพภาคที่ 3

กองพลทหารราบที่ 4

Combat camera4ID

%d bloggers like this: