ทน.เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่บูรณาการเคาะถึงหน้าบ้าน ประตูห้องพักเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจหมื่นกว่าคน พบผลบวกกว่า 200 หลังจาก ใช้การตรวจแบบ “ATK Kick off CCRT Plus” พื้นที่สีแดงเข้ม

ทน.เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่บูรณาการเคาะถึงหน้าบ้าน ประตูห้องพักเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจหมื่นกว่าคน พบผลบวกกว่า 200 หลังจาก ใช้การตรวจแบบ “ATK Kick off CCRT Plus” พื้นที่สีแดงเข้ม ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว และนำเข้าสู่กระบวนการแยกกักตัวหรือการรักษาให้เร็วที่สุด

ภายหลังจากได้ดำเนินการ Kick off ตรวจเชิงรุก เมื่อวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2564 มีการบูรณาการของหน่วยงานจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจสภ. 4 มุมเมือง สห.ทหารจากมทบ. 33 อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเชิงรุกเข้าค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแยกกักตัวหรือเข้าทำการรักษาให้เร็วที่สุด ตัดวงจรควบคุมและป้องกันการระบาดในพื้นที่สีแดงเข้ม โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมนายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์โควิด-19 เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการออกปฏิบัติการเชิงรุกเบื้องต้น ในการลงพื้นที่เอกซเรย์หาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบATK ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าดำเนินการตรวจตามบ้านเรือน ตลาดสด ตามหอพัก ซึ่งการตรวจอย่างต่อเนื่อง 1 หมื่นกว่าราย พบผู้ผลเป็นบวก 200 กว่าราย ซึ่งจะมีการสรุปผลการการตรวจหาผู้ป่วยอีกครั้งในวันพรุ่งร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการตรวจATK ยอดสะสม 92,567 ราย ผลบวก 3,521 ราย การตรวจเมื่อวานนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1,855 ราย ผลบวก 47 ราย

นอกจากนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดจุดตรวจATK ฟรี แก่ประชาชนที่สวนสุขภาพบ้านเด่น ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือต้องการตรวจเพื่อสร้างความมั่นใจ ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.หมานักข่าว ผู้เฒ่าเต่า เจียงใหม่