วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงใหม่ จัดงาน “Northern Long Stay Fair” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เชียงใหม่ จัดงาน “Northern Long Stay Fair” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Northern Long Stay Fair 2021 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 50,000 คน ที่เข้ามาพักอาศัยและท่องเที่ยวแบบระยะยาว (Long Stay) ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่เกษียณอายุแล้ว

ที่ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Northern Long Stay Fair 2021 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมี นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้การต้อนรับ

โดยจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอาศัยและท่องเที่ยวในระยะยาวพร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มที่ชอบการท่องเที่ยวแบบระยะยาว โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวา “สุขกาย สบายใจ North 1 The Well Being Long Stay” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และการจัดบูทกิจกรรม โดยมีผู้ประกอบการกว่า 20 บูท ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และบริการมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ และทั้งยังมีสินค้าทางการเกษตร ของฝาก และของที่ระลึก มาจัดจำหน่ายอีกด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯ โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 50,000 คน ที่เข้ามาพักอาศัยและท่องเที่ยวแบบระยะยาว (Long Stay) ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่เกษียณอายุแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มาจากประเทศญี่ปุ่น จีน และกลุ่มประเทศในโซนตกวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน แคนนาดา และเนเธอร์แลนด์

โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความสนใจที่จะมาพำนักอยู่ในเชียงใหม่ และจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบ Long stay มากยิ่งขึ้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: