วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบของขวัญ 2 ต่อ วันพ่อแห่งชาติ พ่อเที่ยวฟรี คนเกิดวันที่ 5 ธันวาคม รับส่วนลด 50%

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบของขวัญ 2 ต่อ วันพ่อแห่งชาติ พ่อเที่ยวฟรี คนเกิดวันที่ 5 ธันวาคม รับส่วนลด 50%

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมมอบของขวัญพ่อเที่ยวฟรี พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เกิด วันที่ 5 ธันวาคม รับส่วนลด 50% เฉพาะในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น
นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของพ่อ และการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้ลูกได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อพ่อ โดยการใช้เวลาร่วมกัน ในการพาคุณพ่อเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่เกิดวันที่ 5 ธันวาคม รับส่วนลด 50% ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน
สำหรับคุณพ่อและผู้ที่เกิดวันที่ 5 ธันวาคม สามารถรับสิทธิ์การเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้โดยจองผ่าน www. chiangmainightsafari.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และนำหลักฐานการจอง พร้อมหลักฐานสำหรับผู้ที่เกิดวันที่ 5 ธันวาคม มาแสดงรับสิทธิ์เที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อมาใช้บริการเฉพาะในวันที่ 5 ธันวาคม เท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าเที่ยวชมได้ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. โดยการให้บริการนั่งรถชมสัตว์แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. และรอบกลางคืน เวลา 17.30 -21.00 น.
ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 053-999000 หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, LineOA : @nightsafari, Tiktok และ IG : chiangmainightsafari.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: