ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านคลอง สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดชุมชนบ้านคลอง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านคลอง สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดชุมชนบ้านคลอง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 39 มอบหมายให้ พันเอก สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านคลอง และสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยจัดกิจกรรมพัฒนา ล้างทำความสะอาดถนนสองข้างทาง ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลองถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

%d bloggers like this: