คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสันป่าตองศึกษา ประชุมคณะกรรมการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสันป่าตองศึกษา ประชุมคณะกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2564 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสันป่าตองศึกษา ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระครูสถิตธรรมาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษา ณ วัดอินทวิชัย(แม่ข่อง) เพื่อหารือการบริหารและการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองให้ มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: